رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد آقای احسان نصوحی دهنوی

 

دانشجو: احسان نصوحی دهنوی

گرايش: سازه

موضوع:  بررسي پدیده خزش در بتن سبک قلیافعال سربارهای تکجزئي

 

كميتــة دفاع:

1- خانم دکتر داعی (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر مدح خوان ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر  بهفرنیا ، "استاد راهنما"

 

زمان: روز شنبه  99/6/29ساعت16 الی 18

 مكان:  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی