رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد آقای دانیال عفیفی

 

دانشجو: دانیال عفیفی

گرايش: سازه

موضوع:  حل مسائل مکانیک جامدات به روش توابع پایه م تعادل شده در فضاي سه بعدی

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر زندی (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر موحدیان ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر  برومند ، "استاد راهنما"

4-آقای دکتر نورمحمدی ، "استاد راهنما"

                                                                                                                                                                           

زمان: روز شنبه 99/6/29  ساعت 13:30  الی 15:30

 مكان:  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی