رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد آقای رضا زمانی قلعه

 

دانشجو: رضا زمانی قلعه

گرايش: سازه

موضوع:  ارزیابی تجربی کرنش شکست و مقاومت اتصال صفحات FRP بتن و روشهای شیار زنی

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر مهران زینلیان (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر  محمدرضا افتخار، "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر  مستوفی نژاد، "استاد راهنما"

                                                                                                                                                                           

زمان: روز یکشنبه 99/6/30 ساعت 13:30 الی 15:30

 مكان:  بصورت مجازی

 

تحت نظارت وف ایرانی