رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد آقای سپهر باطبی

دانشجو: سپهر باطبی

گرايش: سازه

موضوع:  تحلیل مودال آزمایشگاهی مخازن تركدار حاوي سیال

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر عموشاهی (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر بهنام فر ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر  اسدی ، "استاد راهنما"

4-آقای دکتر لقمانی ، "استاد مشاور"

                                                                                                                                                                          

زمان: روز دو شنبه  99/6/24 ساعت 8  الی 10

 

 مكان:  بصورت مجازی

 

تحت نظارت وف ایرانی