رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد آقای قاسم اسدپور

 

دانشجو: قاسم اسدپور

گرايش: سازه

موضوع:  بهبود تکنیک خطی سازی تصادفی برای تحلیل سازه های مجهز به میراگر ویسکوز غیرخطی

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر تاجمیرریاحی (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر بهنام فر ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر  اسدی ، "استاد راهنما"

                                                                                                                                                                          

زمان: روز سه شنبه99/6/25 ساعت 11 الی 13

 مكان:  بصورت مجازی

 

تحت نظارت وف ایرانی