رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد آقای مسعود بختیاری قلعه

دانشجو: مسعود بختیاری قلعه

گرايش: سازه

موضوع:  ارزیابی مشخصات مکانیکی و تحلیل چرخه عمر بتن های لاستیکی بهبودیافته

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر تاجمیرریاحی (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر بهفرنیا ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر  اسدی ، "استاد راهنما"

4-آقای دکتر افتخار ، "استاد راهنما"

                                                                                                                                                                          

زمان: روز چهارشنبه 99/6/26ساعت 14 الی 16

 

تحت نظارت وف ایرانی