رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد آقای مهران غلامی

 

دانشجو: مهران غلامی

گرايش: منابع آب

بـا موضوع: ارزيابي پايداري منابع آب با رويكرد مديريت به هم پيوسته منابع آب در شرايط تغييراقليم

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر جمشيدی (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکترگل ­محمدی، "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر  صفوی، "استاد راهنما"

4 - خانم دکتر  نظيف (از دانشگاه تهران)، "استاد راهنما"

 

زمان: روز چهارشنبه 99/6/26 ساعت 13:30 الی 15:30

 مكان:  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی