رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد خانم آرزو دادخواه

 

دانشجو: آرزو دادخواه

گرايش: سازه

موضوع:  بررسی خصوصيات مكانيكي و دوامي بتن قليافعال سرباره ای تک جزئی با سنگ دانه آسفالت بازیافتی

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر رهگذر (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر افتخار ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر  بهفرنیا ، "استاد راهنما"

                                                                                                                                                                           

زمان: روز دو شنبه99/6/31ساعت 9:30 الی 11:30

 مكان:  بصورت مجازی

 

تحت نظارت وف ایرانی