رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد خانم عاطفه هلیلی

دانشجو: عاطفه هلیلی

گرايش: سازه

موضوع:  بررسي خواص مکانیکي و فیزیکي کامپوزیت سیماني تقویت شده با پالپ الیاف باگاس و خاکستر پوسته ی برنج

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر اسلامی (از دانشگاه یزد)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر افتخار ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر  مستوفی نژاد ، "استاد راهنما"

4-آقای دکتر طیبه بهزاد (از دانشکده مهندسی شیمی)،"استاد مشاور"

5-آقای دکتر جعفر سبحانی (از مرکز مسکن، راه و شهرسازی)،"استاد مشاور"

زمان: روز  شنبه 99/6/29 ساعت 7:30  الی 9:30

 مكان:  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی