رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد خانم فاطمه محمدی

 

دانشجو: فاطمه محمدی

گرايش: سازه

موضوع:  گروه بندی شیار در روش شیار زنی و ارزیابی اثر آن بر رفتار اتصال ورق FRP بر بتن

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر زینلیان (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر  افتخار، "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر  مستوفی نژاد، "استاد راهنما"

                                                                                                                                                                          

زمان: روز یکشنبه  99/6/30 ساعت 15:30 الی 17

 مكان:  بصورت مجازی

 

تحت نظارت وف ایرانی