رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد خانم فرزانه عقیلی

دانشجو: فرزانه عقیلی

گرايش: ژئوتکنیک

 

موضوع: بررسی تأثیر الیاف پلی استر توخالی بر روی خاک متورم شونده

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر حجازی (از دانشکده نساجی )، "ممتحن‌مدعو"

2-آقای دکتر روشن ضمیر ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر ابطحی ، "استاد راهنما"

4-خانم دکتر شرع اصفهانی ،"استاد راهنما"

 

                                                                                                                                                                           

زمان: روز  یک شنبه  99/6/30 ساعت 18:30 الی 20:30 

 مكان:  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی