رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد خانم مرجان شهیدی

دانشجو: مرجان شهیدی

گرايش: سازه

موضوع:  بررسی خصوصیات مکانیکی و دوام بتن سبک قلیا فعال سرباره ای تک جزئی در محیط سولفاتی

 

كميتــة دفاع:

1- خانم دکتر داعی (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر مدح خوان ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر  بهفرنیا ، "استاد راهنما"

                                                                                                                                                                           

زمان: روز شنبه99/6/29 ساعت 13:30 الی 15:30

 مكان:  بصورت مجازی

 

تحت نظارت وف ایرانی