رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد خانم مطهره پورمند

دانشجو: مطهره پورمند

گرايش: سازه

موضوع: ساخت بتن فوق سبک شناور قلیا فعال سرباره ای به عنوان پوشش شناور کاهنده ی تبخیر

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر اسلامی (از دانشگاه یزد)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر مستوفی نژاد ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر  افتخار ، "استاد راهنما"

4-آقای دکتر امین زاده ،"استاد راهنما"

زمان: روز  شنبه 99/6/29 ساعت 12 الی 14

 مكان:  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی