رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد خانم ندا خدادادی

 

 

دانشجو: ندا خدادادی

گرايش: محيط زيست

موضوع:  مطالعه آزمایشگاهی تاثير حضور سپيوليت و ورمی کمپوست بر تثبیت مس و آرسنيک در خاک­های آلوده

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر پيمان عباس زاده (از دانشگاه رفسنجان)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر  امين ­زاده، "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- خانم دکتر  هاشمی­ نژاد، "استاد راهنما"

4 - آقای دکتر  حميدپور (از دانشگاه رفسنجان) ، "استاد راهنما"

 

زمان: روز یکشنبه  99/6/30ساعت 13:30 الی 15:30

 مكان:  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی