رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد خانم نسیم مسیبی

دانشجو: نسیم مسیبی

گرايش: سازه

موضوع:  بررسی رفتار حرارتی بتن روسازی راه حاوی مواد تغییرفازدهنده (PCMs)

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر رهگذر (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر افتخار ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر  مدح خوان ، "استاد راهنما"

 

 

زمان: روز  شنبه 99/6/29 ساعت 9:30 الی 11:30

 مكان:  بصورت مجازی

 

تحت نظارت وف ایرانی