رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد خانم گلناز صادقیان

 

دانشجو: گلناز صادقیان

گرايش: سازه

موضوع:  بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی پدیدهی افت در بتن قلیا فعّال سرباره ای تک جزئی

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر رهگذر (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر مدح خوان ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر  بهفرنیا ، "استاد راهنما"

                                                                                                                                                                           

زمان: روز دو شنبه99/6/31ساعت 11:30 الی 13:30

 مكان:  بصورت مجازی

 

تحت نظارت وف ایرانی