رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد سید سالار احمدی

دانشجو: سید سالار احمدی

گرايش: سازه

موضوع:  بررسي ارزیابي آسیب پذیری لرزه ای و مقاوم سازی مناره تاریخي زیار

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر تاجمیرریاحی (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر بهنام فر ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر  اسدی ، "استاد راهنما"

4-آقای دکتر افتخار ، "استاد راهنما"

                                                                                                                                                                           

زمان: روز چهارشنبه  99/6/26ساعت 11 الی 13

 مكان:  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی