رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد مصطفی صادقی

دانشجو: مصطفی صادقی

گرايش: سازه

موضوع:  بررسی پاسخ دینامیکی سازه های چند طبقه دو بعدی تحت تحریک پایه به روش باقیمانده وزنی زمانی

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر عموشاهی (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر نور محمدی ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر موحدیان  ، "استاد راهنما"

4-آقای دکتر برومند ، "استاد مشاور"

 زمان: روز سه شنبه  99/6/25 ساعت 14 الی 16

 مكان:  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی