رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد مهدی کرباسیون

دانشجو: مهدی کرباسیون

گرايش: سازه

موضوع:  بررسي عددی و آزمایشگاهي مدل های سازهای با فنر و گوی مغناطیسي

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر زندی (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر ازهری ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر  موحدیان ، "استاد راهنما"                                                                                                                                           

 زمان: روز شنبه  99/6/29 ساعت 15:30  الی 17

 مكان:  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی