رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد یوسف مصرحبیبی

دانشجو: یوسف مصرحبیبی

گرايش: سازه

موضوع:  تحلیل فروریزش سازه های پیچشی قاب خمشی در برابر زلزله

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر تاجمیرریاحی (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر اسدی ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر  بهنام فر ، "استاد راهنما"

        

زمان: روز چهارشنبه 99/6/26 ساعت 9 الی 11

 مكان:  بصورت مجازی

 

تحت نظارت وف ایرانی