رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی ضیائی

دانشجو:  آقای علی ضیائی

گرايش:  راه و ترابری

 موضوع: بررسی اثر مواد تغییر فاز دهنده‌ی با دمای انتقال فاز پایین در روسازی‌های بتنی حاوی سرباره بر خصوصیات مکانیکی و حرارتی

 

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر ابوطالبی  (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر سلجوقیان ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای  دکتر علافچیان ، " استاد مشاور "
  4. آقای دکتر مستوفی نژاد  ، " استاد راهنما "
  5. آقای دکتر ابطحی  ، " استاد راهنما "

 

زمان: روز شنبه مورخ  1400/11/30، ساعت 18  الی 20

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک:   https://meet.iut.ac.ir/b/a2w-ir2-al5-k7b

تحت نظارت وف ایرانی