رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد آقای امیر لرکی

دانشجو: امیر لرکی

گرايش: ژئوتکنیک

 

موضوع: بررسی پی گسترده شمعی منفصل در جریان زلزله

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر اجل لوئیان (از دانشگاه اصفهان )، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر روشن ضمیر ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر هاشم الحسینی ، "استاد راهنما"

 

                                                                                                                                                                          

زمان: روز  یک شنبه  99/6/30 ساعت 9 الی 11

 مكان:  بصورت مجازی

 

تحت نظارت وف ایرانی