رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد آقای ايمان ستايش ­­فرد

 

دانشجو: ايمان ستايش ­­فرد

گرايش: منابع آب

موضوع تحليل تاثير زير ساخت هاي سبز بر رواناب هاي شهري و بهبود ذخاير آبهاي زيرزميني با استفاده از نرم افزار HSPF

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر معينی (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر  صفوی، "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر  اصغری، "استاد راهنما"

                                                                                                                                                                          

زمان: روز  چهارشنبه25 /99/4 ساعت 10 صبح

 مكان:  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی