رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد آقای حامد دشتبان

دانشجو: آقای حامد دشتبان

گرايش:  آب و سازه های هیدرولیکی

 

موضوع:  مشخصات هیدرولیکی جریان در حوضچه های آرامش دایرهای مجهز به بلوک های آرام کننده

 

كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر قدسیان  (از دانشگاه تربیت مدرس)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر چمنی ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر کبیری ، " استاد راهنما "

 

 

 

زمان: روز سه شنبه مورخ  1400/08/04، ساعت 16  الی 18

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک :   https://meet.iut.ac.ir/b/qec-crb-vey-spj

 

تحت نظارت وف ایرانی