رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد آقای حسین عباسی مهرآبادی

دانشجو:  آقای حسین عباسی مهرآبادی

گرايش:  سازه

 موضوع: تولید منحنی­ های شکنندگی سازه ­های فولادی با استفاده از بهبود لرزه­ای HDMR

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر تاجمیر ریاحی  (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر بهنام فر ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر اسدی   ، " استاد راهنما "

زمان: روز دوشنبه مورخ  23/12/1400 ، ساعت 13  الی 15

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک:   https://meet.iut.ac.ir/b/3uf-189-e8e-ekh

تحت نظارت وف ایرانی