رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد آقای سینا پرند

دانشجو: سینا پرند

گرايش:  سازه

 

موضوع: ارائه یک روش درون یابی بدون شبکه جدید برای حل مسائل مهندسی

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکترسعادت پور ، "ممتحن‌مدعو" 

2-آقای دکتر موحدیان ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3-آقای دکتر برومند، "استاد راهنما"

4-آقای دکتر ازهری ، "استاد مشاور"

 

 

زمان: روز  دوشنبه 99/6/31 ساعت 14 الی 16

 مكان:  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی