رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد آقای علیرضا هادیان

دانشجو:  آقای علیرضا هادیان

گرايش:  سازه

 

موضوع: شکل پذیری لرزهای مورد نیاز در سازه های قاب خمشی متکی بر شمع

 

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر تاجمیر ریاحی (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر اسدی ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر بهنام فر ، " استاد راهنما "

 

 

زمان: روز شنبه مورخ  1400/08/15 ، ساعت 11  الی 13

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک    

https://meet.iut.ac.ir/b/dan-ktv-pu8-cra

 

تحت نظارت وف ایرانی