رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد آقای محمدرضا حاجیان حسین آبادی

دانشجو: محمدرضا حاجيان ­حسين ­آبادی

گرايش: ژئوتکنيک

موضوع:  تعيين پارامترهای مقاومتی سنگ با استفاده از داده­های حفاری بروش تحليلی و آزمايشگاهی

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر باغبانان (از دانشکده معدن)، "ممتحن‌ مدعو"

2- آقای دکتر  خانمحمدی، "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر  هاشم­ الحسينی، "استاد راهنما"

4- آقای دکتر روشن­ ضمير، "استاد راهنما"

5- آقای دکتر افتخار، "استاد مشاور"

                                                                                                                                                                              

زمان: روز ِشنبه مورخ  98/12/17، ساعت:  15:30 الی 17:30

 مكان:  سالن کنفرانس دانشکده مهندسی عمران

تحت نظارت وف ایرانی