رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد آقای محمد عزیزپوریان

 

دانشجو: محمد عزيزپوريان

گرايش: سازه

موضوع: تحليل خمش، ارتعاش آزاد و کمانش ورقهای کامپوزيت لايه­های غيرهمگن در صفحه با استفاده از توابع متعادل شده بدون شبکه به فرم محلي در تئوری ميندلين

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر عموشاهی(از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر صرامی، "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر برومند، "استاد راهنما"

4- آقای دکتر نورمحمدی، "استاد راهنما"

                                                                                                                                                                               

زمان: روز چهارشنبه 99/5/15 ساعت 10 صبح الی 12

 مكان:  سالن سمينار 4 دانشکده مهندسی عمران

تحت نظارت وف ایرانی