رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد آقای محمد هثم کلاهو

 

دانشجو: محمد هثم کلاهو

گرايش: منابع آب

موضوع:  تحلیل سه متغیره فراوانی سیلاب با استفاده از توابع مفصل

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر معینی(از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"

2- خانم دکتر  احمدی، "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر  صفوی، "استاد راهنما"

4 - آقای دکتر  گل محمدی، "استاد راهنما"

                                                                                                                                                                              

زمان: روز  شنبه  99/6/22 ساعت 10:30 الی 12:30

 مكان:  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی