رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد آقای مسعود جیریائی

دانشجو: مسعود جيريائی

گرايش: سازه

موضوع:  تحليل مسائل خمش و پايداری ورق­های نازک ويسکواالاستيک با استفاده از روش تفاضل مربعات تعميم يافته

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر عموشاهی (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر موحديان ­عطار، "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر ازهری، "استاد راهنما"

4- آقای دکتر صرامی، "استاد راهنما"

                                                                                                                                                                              

زمان: روز دوشنبه 99/04/9 ساعت 14 الی 16

 مكان:  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی