رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد آقای مهرداد گرک یراق

دانشجو:  آقای مهرداد گرک یراق

گرايش:  سازه

 

موضوع:   تأثير عمق گيرايي مهار  FRP بر رفتار اتصال ورق FRP به سطح بتن  

 

 

كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر رهگذر  (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر سلجوقیان ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر مستوفی نژاد، " استاد راهنما "

 

 

زمان: روز پنجشنبه مورخ  1400/08/13، ساعت 16  الی 18

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک https://meet.iut.ac.ir/b/n3x-hnv-h37-d5f

تحت نظارت وف ایرانی