رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد آقای نسرین موسوی کیا

دانشجو:   خانم نسرین موسوی کیا

گرايش:  محیط زیست

 

موضوع: پيش بيني و بهينه سازي پارامترهاي حذف هورمونهاي استروييدي از فاضلاب شهري به روش اولترا سوند با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي (ANN) و الگوريتم ژنتيک (GA)

 

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر بینا (از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر طاهریون ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. خانم دکتر محمدی ، " استاد مشاور "
  4. خانم دکتر هاشمی نژاد، " استاد راهنما"

 

 

زمان: روز شنبه مورخ  1400/08/15، ساعت 16  الی 18

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک :  https://meet.iut.ac.ir/b/7mq-pi1-gia-xmv

تحت نظارت وف ایرانی