رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد آقای وحید افتخاری فر

دانشجو: وحید افتخاری فر

گرايش: ژئوتکنیک

 

موضوع:  بهینه سازی کشت مختلط جهت بهسازی بیولوژیکی ماسه

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر باغبانان (از دانشکده مهندسی معدن)، "ممتحن‌مدعو"

2- خانم دکتر شرع اصفهانی ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر روشن ضمیر ، "استاد راهنما"

4-خانم دکتر سلیمانیان زاد  ،"استاد مشاور"

                                                                                                                                                                           

زمان: روز  شنبه 99/6/29 ساعت 16 الی 18

 مكان:  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی