رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد آقای پویان محمدی دشتکی

دانشجو: آقای پویان محمدی دشتکی

گرايش: سازه

 

موضوع:  تحلیل خمش و ارتعاش آزاد نانو ورق های تقویت شده با گرافن معیوب بر اساس تئوری الاستیسیته غیر محلی با استفاده از توابع پایه متعادل شده

 

كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر زندی  (از دانشگاه اصفهان )، "ممتحن‌مدعو"
  2. خانم دکتر جعفری، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر  نورمحمدی ، " استاد راهنما "

 

 

 

 

زمان: روز دوشنبه مورخ  1400/06/01 ، ساعت 10  الی 12

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک https://join.skype.com/zqhBwoEBZRsQ

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی