رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد خانم آناهیتا کمال نژاد

دانشجو: آناهیتا کمال نژاد

گرايش: ژئوتکنیک

 

موضوع: بررسي رفتار استاتیکي شمع های سپری با استفاده از مقاومت برشي معادل خاک

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر اجل لوئیان (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"

2- خانم دکتر شرع اصفهانی ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر هاشم الحسینی ، "استاد راهنما"

4-آقای دکتر باغبانان (از دانشکده مهندسی معدن) ،"استاد راهنما"

                                                                                                                                                                           

زمان: روز یک شنبه  99/6/30 ساعت 12 الی 14

 مكان:  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی