رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد خانم بهناز کلاه دوز

دانشجو: بهناز کلاه دوز

گرايش: ژئوتکنیک

 

موضوع: بررسی رفتار دیوارهای سپری تحت بارهای لرزه ای و دینامیکی با استفاده از مدل سطح مرزی

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر اجل لوئیان (از دانشگاه اصفهان )، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر روشن ضمیر ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر هاشم الحسینی ، "استاد راهنما"

4-آقای دکتر مقیم "استاد راهنما"

                                                                                                                                                                           

زمان: روز  چهارشنبه 99/6/26 ساعت 15 الی 17

 مكان:  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی