رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد خانم سارا بنائی مقدم

دانشجو: سارا بنائی مقدم

گرايش:   ژئوتکنیک

موضوع :   پیش‌بینی ظرفیت باربری وابسته به زمان شمعهای کوبشی در خاک چسبنده

 

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر باغبانان  (از دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده معدن ) ،"ممتحن‌مدعو" 

2-خانم دکتر شرع اصفهانی ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3-آقای دکتر خانمحمدی ، "استاد راهنما"

                                                                                                                                                                          

زمان: روز  شنبه 99/11/04 ساعت 10 الی 12

 مكان:  به صورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی