رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد خانم سحر کامران

دانشجو: سحر کامران

گرايش: منابع آب

موضوع:  بهره برداری بهينه از مخزن سد با رويکرد حداکثرسازی شاخص پايداری

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر معينی (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر  اصغری، "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر  صفوی، "استاد راهنما"

4- آقای دکتر  گل­محمدی، "استاد راهنما

5- آقای دکتر  رضائی، "استاد مشاور"        

                                                                                                                                                                     

زمان: روز  شنبه 99/4/7 ساعت 9صبح الی 11

 مكان:  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی