رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد خانم فائزه چهریان

دانشجو:  خانم فائزه چهریان

گرايش:  مهندسی منابع آب

 

 موضوع: بهینه سازی توابع کوپلا در تحلیل چند متغییره فراوانی سیلاب، مطالعه موردی: سیلاب های ورودی به سد شهید عباسپور

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر معینی  (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر طاهریون ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای  دکتر رضائی ، " استاد مشاور "
  4. آقای دکتر صفوی   ، " استاد راهنما "
  5. آقای دکتر گل محمدی  ، " استاد راهنما "

زمان: روز شنبه مورخ  1400/12/21، ساعت 14  الی 16

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک:   https://meet.iut.ac.ir/b/qet-vhx-did-sjx

   

تحت نظارت وف ایرانی