رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد خانم فاطمه حبیبی

دانشجو: فاطمه حبيبی

گرايش: سازه­های هيدروليکی

موضوع:  مدلسازی آزمايشگاهی مشخصات هيدروليکی پديده­های فوران و پس­زدن جريان در مجاری تخليه­کننده تحتانی

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر اژدری­مقدم (از دانشگاه زاهدان)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر  امين­زاده، "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر  کبيری، "استاد راهنما"

 

                                                                                                                                                                              

زمان: روز  چهارشنبه 99/5/15 ساعت 8:30 الی 10:30

 مكان:  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی