رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد خانم مرجان صفری

دانشجو: مرجان صفری

گرايش: ژئوتکنیک

 

موضوع: ارزیابي آزمایشگاهي مدول برشي و نسبت میرایي ماسه های تثبیت شده با پلي وینیل استات و پودرلاستیک تحت بارهای دوره ای

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر اجل لوئیان (از دانشگاه اصفهان )، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر خان محمدی ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر روشن ضمیر ، "استاد راهنما"

4-آقای دکتر حجازی (از دانشکده نساجی )،"استاد مشاور"

                                                                                                                                                                           

زمان: روز  شنبه  99/6/29 ساعت 14 الی 16

 مكان:  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی