رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد خانم مریم سیامکی

دانشجو:  خانم مریم سیامکی

گرايش:  مدیریت منابع آب

موضوع : تحليل و استخراج شدت و تداوم بارشهاي كوتاه مدت از حداکثربارشهاي 

روزانه و ساليانه با استفاده از توابع مفصل

 

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر معینی  (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکترگل محمدی ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر صفوی ، " استاد رهنما "

 

زمان: روز چهارشنبه مورخ  1400/10/29، ساعت 15  الی 17

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک:   https://meet.iut.ac.ir/b/z6c-m90-gun-7xy

   

تحت نظارت وف ایرانی