رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد خانم مهسا بختیار

دانشجو:  خانم مهسا بختیار

گرايش:  محیط زیست

 

موضوع:   تأثیر پوشش‌های شناور کاهنده تبخیر بر پارامترهای شیمیایی و بیولوژیکی کیفیت آب  

 

 

كميتــة دفاع:

  1. خانم دکتر نظیف  (از دانشگاه تهران)، "ممتحن‌مدعو"
  2. خانم دکتر هاشمی نژاد ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر طاهریون ، " استاد راهنما "
  4. آقای دکتر امین زاده  ، " استاد راهنما "

 

 

زمان: روز پنجشنبه مورخ  1400/08/13، ساعت 14  الی 16

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک https://meet.iut.ac.ir/b/wdy-wzi-v0d-w3y

تحت نظارت وف ایرانی