رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد خانم مینا طیبی

دانشجو: مینا طیبی

گرايش: آب

 

موضوع: ارزیابی سیاست های سازگاری با کم آبی در بخش کشاورزی با رویکرد همبست آب، انرژی و غذا

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر بزرگ حداد (از دانشگاه تهران)، "ممتحن‌مدعو" 

2-آقای دکتر گل محمدی ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3-خانم دکتر احمدی، "استاد راهنما"

4- آقای دکتر یوسفی (از دانشکده کشاورزی)، "استاد مشاور"

 

                                                                                                                                                                          

زمان: روز  دوشنبه  99/6/31 ساعت 14 الی 16

 مكان:  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی