رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

دانشجو:  آقای سید محمد حسن احمدی

گرايش:  سازه

 موضوع : تحلیل پایداری دینامیکی ورق نسبتا ضخیم ویسکو الاستیک با استفاده از روش عددی SHPC

 

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر عموشاهی  (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر ازهری ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. خانم دکتر جعفری ، " استاد راهنما "
  4. آقای دکتر صرامی  ، " استاد راهنما "

زمان: روز چهارشنبه مورخ  1400/12/18، ساعت 8  الی 10

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک:   https://meet.iut.ac.ir/b/tpf-hce-gqg-3ob

     

 

 

تحت نظارت وف ایرانی