رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدئ آقای احمد احمدی

 

دانشجو:  آقای احمد احمدی

گرايش: محیط زیست

 موضوع: مدل‌سازی آزمایشگاهی و  تحلیلی نرخ تبخیر از جریان­ آب در کانال‌ها

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکترعابدی  (از دانشکده کشاورزی)، "ممتحن‌مدعو" (حضوری)
  2. آقای دکتر طاهریون" عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "  (حضوری)
  3. آقای  دکتر امین زاده، " استاد راهنما " (ویدئو کنفرانس) **
  4. آقای  دکتر کبیری ، " استاد راهنما " (حضوری)

زمان: روز شنبه  مورخ  1401/06/12، ساعت 11  الی 13

مكان:  سمینار 3

   ** آدرس ورود به سامانه ویدئو کنفرانس با هماهنگی دانشجو و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده اطلاع رسانی خواهد شد.

تحت نظارت وف ایرانی