رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر عباس رهرو مستقیم

دانشجو: آقای امیر عباس رهرومستقیم

گرايش:  مدیریت منابع آب

 

موضوع:   بهينه سازي منحني فرمان سد زاينده رود بر اساس شاخص پايداري همزمان منابع و مصارف  با ديدگاه عددی و فازي با استفاده از برنامه ريزي پويا

 

كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر معینی  (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر صفوی ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر گل محمدی ، " استاد راهنما "

 

زمان: روز سه شنبه مورخ  1400/08/11، ساعت 15  الی 17

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک : https://meet.iut.ac.ir/b/rfh-bcs-rrl-gtg  

 

تحت نظارت وف ایرانی