رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بهزاد آقابابائی

دانشجو:  آقای بهزاد آقا بابائی

گرايش:  محیط زیست

 

 موضوع: بررسی هزینه- کارایی کانی های معدنی و ترکیب آن ها با پلی اکریل آمید کاتیونی در آمایش لجن فاضلاب شهری

 

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر ابراهیمی  (از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر امین زاده ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. خانم  دکتر هاشمی نژاد، " استاد مشاور "
  4. آقای دکتر طاهریون ، " استاد راهنما "

 

زمان: روز یکشنبه مورخ  1400/11/24، ساعت 16  الی 18

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک:   https://meet.iut.ac.ir/b/qet-vhx-did-sjx

   

تحت نظارت وف ایرانی