رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جعفر کسرائی مقدم

 

 

دانشجو:  آقای جعفر کسرائی مقدم

گرايش:  سازه

 موضوع : بررسی پتانسیل جای گزینی روش استفاده از ERP  بادبزنی با روش شیارزنی و آماده سازی سطحی در تقویت نمونه های منشوری بتنی

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر رهگذر  (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر بهفرنیا ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر افتخار ، " استاد راهنما "

زمان: روز چهارشنبه مورخ  18/12/1400 ، ساعت 18  الی 20

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک:   https://meet.iut.ac.ir/b/4yh-dnu-zna-a3f     

تحت نظارت وف ایرانی